Hoe bepaal ik mijn loopbaan?

Het E-portal is er om je te ondersteunen bij jouw ontwikkeling in je loopbaan in de sport. Het helpt je om helder en concreet te maken wat nu en in de toekomst voor jou in je werk belangrijk is. Het portal ondersteunt je in het vaststellen van competenties en ambities en is behulpzaam in het voorbereiden van jouw gesprek met je leidinggevende over je ontwikkeling en verdere loopbaan. Het is bovendien leuk om aan de slag te zijn en na te denken over wie je bent, wat je wilt en kunt!

Hoe realiseren collega’s hun dromen en ambities?

In de sport vinden we het belangrijk dat werknemers een droom, een ambitie voor ogen hebben om naar te streven. Die droom geeft richting, focus en inspiratie. Wanneer de ambities passen bij het doel dat de organisatie voor ogen heeft is de winst dubbel. Hoe realiseren collega’s hun dromen en ambitie? Kijk mee.

Wat levert het op?

Door aan de slag te gaan binnen het E-portal word je je bewust van je ontwikkeling en de mogelijkheden daarin. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten, eventuele ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen. Je inspanningen vertalen zich in eindpresentaties met daarin jouw belangrijkste bevindingen en resultaten. Ze zijn ook de basis voor het zogenaamde loopbaangesprek tussen jou en je leidinggevende. Het kan zijn dat jouw organisatie dergelijke gesprekken nog niet op het programma heeft staan. Het kan ook zijn dat men dit wel wil, maar nog niet weet hoe aan een dergelijk gesprek een goede invulling kan worden geven. Daarvoor hebben we een speciale training ontwikkeld: ‘Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling voor leidinggevenden in de sport'. Het E-portal Ontwikkel jezelf! kan hiervoor tevens als basis dienen.

Jouw eigen ontwikkeldossier

Via het E-portal heb je toegang tot een ‘eigen pagina’. Dit betekent dat jij alleen toegang hebt tot jouw gegevens. De eerste keer maak je je inlog aan via de tab ‘registreer’. Daarna kun je direct inloggen.

Wat vind je in het E-portal?

De portal voorziet in twee programma’s: ‘Hoe word ik beter in mijn werk?’ en ‘Mijn Loopbaan’. Een programma bestaat uit zowel gevalideerde (wetenschappelijk onderbouwde) testen als uit opdrachten. Je wordt aan de hand van deze testen en opdrachten concreet aangezet tot nadenken over wie je bent, wat je wilt en kunt. Een eenmaal doorlopen programma leidt tot een presentatie waarin een overzicht gegeven wordt van jouw profiel met jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Sommige van de resultaten van de testen en opdrachten kun je, als je wilt, delen met collega’s, je leidinggevende, vrienden of familie. Op deze wijze kun je feedback aan anderen vragen om zo meer inzichten te verkrijgen die gezamenlijk jouw profiel bepalen. Het is uiteraard geheel aan jou of je gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Aan de slag!

Neem direct een kijkje en maak je inlog aan. Klik daarvoor op het blok 'E-portal Ontwikkel jezelf!' rechts op deze pagina, registreer je (alleen de 1e keer), log in en ga aan de slag.