04-08-2017

Plaatsvervangend directeur Sport

Plaatsvervangend directeur Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt een plaatsvervangend directeur Sport.

Functieomschrijving

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet voor niets hebben we veel aandacht voor sport en bewegen. De directie Sport is onder andere verantwoordelijk voor het landelijke sportbeleid. Binnen deze directie geef jij als plaatsvervangend directeur op inspirerende wijze leiding aan een enthousiast team van professionals.

Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en het bereiken van resultaten. Je bevordert de kwaliteit, eenheid en de innovatie van het werk op de korte en langere termijn. Je coacht, adviseert en stimuleert de medewerkers. Bovendien zorg je ervoor dat er intensieve contacten worden onderhouden met partners, zowel bij de overheid als uit de sportsector en aanpalende terreinen, zoals onderwijs en onderzoek. Bij onderwerpen met een strategisch karakter treed je op in (interdepartementale) overlegsituaties, inclusief het begeleiden van de bewindslieden.

Als plaatsvervangend directeur val je hiërarchisch onder de directeur. Samen vormen jullie het managementteam dat in de praktijk werkt als collegiaal managementteam (MT) met onderlinge vervanging. Binnen het MT worden afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling bij de aansturing van programma’s en projecten. Jij draagt daarbij de eerste verantwoordelijkheid voor de interne organisatie, en je geeft mede leiding aan ongeveer 25 medewerkers. Hiërarchisch valt de directie Sport onder de directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Je hebt als plaatsvervangend directeur op managementniveau contact met:

 • collega-directies binnen VWS om samen op te trekken op het vlak van preventie en leefstijl;
 • verschillende departementen, zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Veiligheid en Justitie (VenJ), Infrastructuur en Milieu (I&M), Buitenlandse Zaken (BZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën;
 • bestuurders en management van NOC*NSF en individuele sportbonden;
 • gemeenten, inclusief de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten;
 • uiteenlopende partijen die bij het sportbeleid betrokken zijn, zoals de Sportraad, kennisinstellingen, sportfoundations en zorg- en welzijnsorganisaties;
 • internationale netwerken, zoals de EU, RvE, Unesco, IOC en diverse bilaterale relaties.

Jouw taken

 • Je geeft strategisch richting aan beleidsontwikkeling en –uitvoering. De beleidsagenda op het terrein van sport en bewegen is gevarieerd. Het realiseren van een veilig sportklimaat, het mogelijk maken van sport en bewegen in de buurt en het faciliteren van topsport en topsportevenementen zijn belangrijke thema’s. De programma’s Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) en Veilig Sportklimaat (VSK) eindigen in 2018. Nog dit jaar wordt de beleidsdoorlichting van het sportartikel in de begroting afgerond en beschikken we over de Sport Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de volgende fase in het landelijk sportbeleid worden momenteel mogelijke opties in beeld gebracht. Een interactieve beleidsdialoog met veldpartners en publiek hoort daarbij.
 • Je geeft direct leiding aan circa vijftien tot twintig medewerkers in de functies van (senior) beleidsmedewerker, ondersteunend beleidsmedewerker en managementondersteuner. Je ondersteunt medewerkers in hun individuele ontwikkeling en bevordert de onderlinge samenwerking vanuit één team Sport. Je hebt als plaatsvervangend directeur een visie op en stuurt de verdere strategische ontwikkeling van de directie.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond en minimaal drie jaar ervaring in het leidinggeven aan professionals op een vergelijkbaar niveau.
 • Je hebt affiniteit met sport en beschikt over relevante ervaring en een netwerk in het werkveld van de sport (sportbond, gemeente, onderwijs, bedrijfsleven).
 • Je hebt ervaring met het aansturen van organisatieontwikkeling.
 • Je hebt de potentie om door te groeien naar een functie op directeursniveau. Kandidaten voor benoemingen op ABD-niveau moeten voldoen aan twee van de vier toelatingscriteria: ervaring in meerdere contexten, zoals bij andere ministeries of grote gemeenten; ervaring in verschillende organisatieonderdelen, zoals beleid, staf, uitvoering of toezicht/inspectie; internationale ervaring in verband met het toegenomen belang van Europa; ervaring buiten de overheid.
 • Je weet mensen te inspireren, kunt innovatief en resultaatgericht denken en handelen, en medewerkers motiveren en ontwikkelen.
 • Je toont groepsgericht leiderschap, kunt coachend leidinggeven, en je stuurt op de kwaliteit van de producten en op de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers.
 • Je bent een verbinder, kunt goed samenwerken en koppelt samenbindend leiderschap aan omgevingsbewustzijn.
 • Je bent in staat om op een constructieve wijze met in- en externe partijen samen te werken, en beschikt over sensitiviteit voor het oppakken van signalen van gesprekspartners.
 • Je kunt richting geven op basis van jouw visie, strategisch inzicht en handelen, overtuigingskracht en jouw gezaghebbend en effectief optreden.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent stressbestendig en hebt zelfinzicht en relativeringsvermogen.
 • Je bent sterk in relatiebeheer en kunt goed netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 15
Maandsalaris: Min €5.013 – Max. €7.070 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Richt je brief en cv onder vermelding van het vacaturenummer VWS170102 (S) aan Bart Zijlstra, directeur Sport.
 • De gesprekken met een selectiecommissie en met de directeur-generaal vinden plaats voor 1 september.

Digitaal solliciteren

Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature via de sollicitatiepagina. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld