13-03-2019

Algemeen Manager

Algemeen Manager

HC Oranje-Rood zoekt een Algemeen Manager.

HC Oranje-Rood is een Top Club waar hockeyplezier, teamprestatie & ontplooiing op ieder niveau en een echte clubbeleving centraal staan. Dit alles is gebaseerd op een gezonde
financiële basis. Wij zijn op zoek naar een Algemeen Manager die zorgt voor een blijvende professionele organisatie van onze vereniging, waarbij het hockeybolwerk goed draait en het
pakket hockey per lid overeenkomt met de contributie die we vragen. Daarnaast richt de Algemeen Manager zich op de verdere professionalisering van sfeer- en omzetverhogende
activiteiten binnen onze vereniging en accommodatie.

Plaats binnen de vereniging

De Algemeen Manager rapporteert aan de voorzitter en legt daarnaast verantwoording af aan het verenigingsbestuur.

Voornaamste activiteiten

De Algemeen Manager werkt veelal in samenspraak met het verantwoordelijke bestuurslid en:
a. Initieert en bereidt proactief verbetervoorstellen en initiatieven voor m.b.t. de verdere professionalisering van de vereniging en sfeer- en omzetverhoging.
b. Zorgt na goedkeuring door het bestuur voor de realisatie (aansturing en coördinatie) en rapporteert over de voortgang alsmede de besteding van het hieraan gerelateerde budget.
c. Bereidt de bestuursvergaderingen voor, neemt daaraan deel, notuleert en draagt zorg voor de coördinatie en monitoring rondom de uitvoering van de bestuursbesluiten.
d. Is vraagbaak, klankbord voor bestuursleden, medewerker(s) en commissies, vervult hierbij een haarlemmerolie rol.
e. Zorgt voor de dagelijkse aansturing van contributiebeheer, ICT, website, kledingbeheer, marketing & communicatie en in voorkomende gevallen van operationeel management.
f. Is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en borgt processen en organisatorische afspraken in draaiboeken. Zorgt hierbij voor verbinding en informatiemanagement zodat kennis binnen de organisatie niet verloren gaat en de organisatie blijft functioneren binnen de vigerende wetgeving (bijvoorbeeld AVG).
g. Zorgt voor het opstellen, uitvoering, monitoring en evaluatie van contractbeheer.
h. Zorgt voor de coördinatie, activatie en resulterende facturatie van sponsoring en sponsorcontracten. Is hierbij de primaire contactpersoon voor afstemming en overleg met de Businessclub HC Oranje-Rood. Dit is inclusief het beheer van de diverse sponsormogelijkheden/pakketten die we kunnen bieden.
i. Zorgt dat aanvragen voor evenementen, verhuur clubhuis en accommodatie op de juiste wijze worden opgevolgd in nauwe samenwerking met operationeel manager, horeca en andere
betrokkenen.
j. Representeert de vereniging bij voorkomende gelegenheden.
k. Vervult als boegbeeld een representatieve lobby functie richting partijen zoals de KNHB, provincie en gemeente. Zorgt (en coördineert) dat HC Oranje-Rood zichtbaar aanwezig is bij
de evenementen van betreffende partijen.
l. Is voor de KNHB het eerste (algemene) aanspreekpunt en zorgt dat het bestuur, leden, vrijwilligers en betaalde krachten op de hoogte zijn van KNHB-ontwikkelingen.

Tijdsbesteding

Het betreft een dienstverband van gemiddeld 32 uur per week. De werktijden zijn in overleg, waarbij je rekening dient te houden dat je seizoensgebonden in bepaalde periodes meer en in bepaalde periodes minder uren maakt (denk bijvoorbeeld aan de winterstop). Gelet op de functie is flexibiliteit hierbij vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor het werken op avonden, weekenden en tijdens evenementen.

Functie-eisen

  • Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
  • Je hebt een achtergrond op het gebied van sportmanagement met de hieraan gerelateerde organisatorische, financiële en juridische kennis.
  • Je bent in staat om op adequate wijze:

- een strategie en een beleidscyclus te hanteren;
- hierbij de goede samenwerking te vinden met het bestuur van onze vereniging;
- zelfstandig te werken, te plannen, te rapporteren en projectmatig te werken;
- de kwaliteit van ons ‘hockeyaanbod’ te bewaken en te optimaliseren;
- leiding te geven aan interne / externe medewerkers en vrijwilligers zodat de werkzaamheden optimaal verlopen;
- om te gaan de kenmerkende aspecten van top- een breedtesport binnen een vereniging;
- het eigen handelen en dat van de medewerkers te verantwoorden en te rapporteren;
- relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden;
- zichtbaar aanwezig te zijn binnen de vereniging en samen te werken met anderen (binnen en buiten de vereniging);

  • Je beschikt over een duidelijke klantfocus, bent proactief, commercieel- en resultaatgericht en besluitvaardig.
  • Je bent stressbestendig.
  • Je bent representatief, communicatief en sociaal vaardig zowel intern als extern.
  • Je bent inspirerend, creatief en hebt overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

Nader te bespreken. Het betreft een contract voor bepaalde tijd (1 jaar) met verlengingsmogelijkheden.

Procedure:

Geïnteresseerden worden verzocht om hun motivatie aan te geven en deze vergezeld van een CV aan te bieden aan Pieter Janssen van het bestuur, via onderstaand sollicitatieformulier. 

Sluitingstijd van deze vacature is 25 maart 2019.

Reageer op deze vacature

Niet alle verplichte velden zijn correct ingevuld.
*
*
*
*
Alleen Word en PDF bestanden toegestaan.