08-05-2020

Sectiebestuurslid lange- en kortebaan

Sectiebestuurslid lange- en kortebaan

KNSB zoekt een bestuurslid voor de sectie lange- en korte baan.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in top-, wedstrijd- en breedtesport. De KNSB richt zich op verenigingen, commerciële partners en schaatsfans. Samenwerking voor het schaatsen staat voorop, met een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.

Wegens vertrek van een lid binnen haar bestuur is de KNSB is op zoek naar:

Bestuurslid voor de sectie langebaan & kortebaan (m/v)

De sectie langebaan & kortebaan is een organisatorische eenheid binnen de bond die nationaal het langebaan en kortebaan schaatsen vertegenwoordigt. De sectie behartigt de nationale en gewest overstijgende sportbelangen van de schaatssport, als ware de landelijke technische commissie (LTC). Ten aanzien van de nationale wedstrijdsport ligt de operationele verantwoordelijkheid bij het sectiebestuur. Het bondsbureau heeft hierin een adviserende en ondersteunende functie. De uitvoering van activiteiten ligt bij de sectie met ondersteuning van het bondsbureau, de gewesten en andere noodzakelijke regionale eenheden.
Het uitgangspunt bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheidsverdeling is een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de secties en het bondsbureau op een gelijkwaardige
en complementaire basis. De directeur-bestuurder geeft hierin sturing en geeft de (beleids)kaders aan zoals die onder meer in de Ledenraad zijn vastgesteld.

De sectie langebaan & kortebaan is voor haar bestuur op zoek naar een:

Lid sectiebestuur

Als lid werk je primair samen met de lokale organisaties, de sectie en het bondsbureau. Alle wedstrijden die in de nationale wedstrijdkalender opgenomen zijn worden jaarlijks onderling verdeeld onder alle leden van het Sectiebestuur. In totaal zijn dit zo’n 30 wedstrijden.
De werkzaamheden bestaan uit:

 • jaarlijks opstellen van de nationale wedstrijdkalender langebaan & kortebaan;
 • jaarlijks opstellen van plaatsingsschema’s en selectieprocedures;
 • onderdelen uitwerken van het voortschrijdend meerjarenbeleidplan;
 • overleg voeren met (en participeert waar nodig in) organisatiecomités die de nationale wedstrijden organiseren;
 • samenstellen deelnemerslijsten nationale wedstrijden. Hierbij hanteren wij het vierogenprincipe;
 • bezoeken wedstrijden en ben je een sparringpartner voor de organisatiecomités.

Dit in samenwerking met de lokale organisaties, de sectie langebaan & kortebaan en het bondsbureau. Zo heeft het sectiebestuur iedere maand overleg met de Disciplinemanager en/of Technisch Directeur. Voor deze functie vragen wij iemand die zicht heeft op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de schaatssport en beschikt over een netwerk in de sport.

De ideale kandidaat (m/v):

 • draagt de schaatssport in het algemeen en de KNSB, sectie langebaan & kortebaan in het bijzonder, een warm hart toe;
 • heeft bestuurlijke- of leidinggevende ervaring;
 • is in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
 • heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van het bondsbureau, de GTC’s en luistert naar de mening van andere bestuursleden;
 • heeft enige basiskennis van financiële zaken (een begroting en jaarrekening kunnen lezen);
 • is betrouwbaar en integer;
 • is een teamplayer;
 • is flexibel beschikbaar. Tijdens het wedstrijdseizoen is het uiteraard drukker dan in andere periodes;
 • is in staat een actieve rol in te nemen in de samenwerking met de andere secties (sectiebestuursleden).

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een inspirerende omgeving waarin je meewerkt aan de toekomst van de schaatssport in Nederland.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan vóór 15 juli een mail met je Curriculum Vitae en korte toelichting naar: werken@knsb.nl onder vermelding van “bestuurslid sectiebestuur langebaan & kortebaan”.

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de secretaris van het sectiebestuur, Leen van den
Heuvel (06-22 93 25 60).

Reageer op deze vacature

Niet alle verplichte velden zijn correct ingevuld.
*
*
*
*
Alleen Word en PDF bestanden toegestaan.