17-02-2021

Lid commissie van beroep amateurvoetbal

Lid commissie van beroep amateurvoetbal

Wil jij een bijdrage leveren aan de tuchtrechtspraak binnen de KNVB?

De KNVB is in de regio West op zoek naar nieuwe leden voor de commissie van beroep. Het betreft een vrijwillige functie waarvoor de werkzaamheden, na benoeming door de ledenraad, vanaf 1 juli 2021 van start gaan.

Algemeen

De commissie van beroep is één van de tuchtrechtelijke organen van de sectie amateurvoetbal en behoort tot de rechtsprekende macht van de KNVB. De tuchtrechtelijke organen zijn onafhankelijke organen van de KNVB. De commissie van beroep is bevoegd om een beroep van de betrokkene en/of de aanklager tegen de uitspraak van de tuchtcommissie inhoudelijk in behandeling te nemen, indien voldaan is aan de criteria, zoals genoemd in de artikelen 91 en 92 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.

Samenstelling en benoeming

Het amateurvoetbal wordt georganiseerd vanuit drie steunpunten, te weten Eindhoven (Zuid), Zwolle (Noord/Oost) en Zeist (West). Elk steunpunt heeft een regionale commissie van beroep bestaande uit één voorzitter en leden. Binnen de regionale commissies worden de tuchtzaken behandeld voortvloeiend uit de competities die vanuit die regio worden georganiseerd. De leden van een regionale commissie zijn opgedeeld in verschillende kamers bestaande uit 3 tot 5 leden. Bij de behandeling van tuchtzaken worden de leden van de commissie van beroep ondersteund door medewerkers van de arbeidsorganisatie. Een lid van de commissie van beroep wordt op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of door ten minste vijf onder een steunpunt ressorterende leden of door ten minste vijf stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal voor de duur van maximaal 3 jaar gekozen. Dit gebeurt door de stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal. De totale zittingstermijn voor leden van de commissie van beroep bedraagt maximaal 12 jaar.

Kerntaken

 • Behandelt beroepszaken, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Bevordert de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak;
 • Neemt deel aan regiovergaderingen en levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de tuchtrechtspraak van de KNVB;
 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak van de KNVB en van wijzigingen van de voor de tuchtrechtspraak relevante regelgeving;
 • Is plaatsvervangend lid van de commissie van beroep in de overige steunpunten.

Functie-eisen/wensen

 • Een voltooide juridische opleiding is een pre;
 • Geen onverenigbare functie(s) binnen de KNVB;
 • Aantoonbare affiniteit met de voetbalsport;
 • Voldoende beschikbaarheid (zie ‘indicatie tijdsinvestering’);
 • Goede bereikbaarheid, telefonisch en per e-mail;
 • In het bezit van eigen vervoer.

Indicatie tijdsinvestering

Gemiddeld worden er 10 tot 15 beroepszaken aan een kamer toegewezen per seizoen. De zaken worden in principe schriftelijk behandeld met een gemiddelde tijdsinvestering van 3 uur per zaak. Een aantal keer per seizoen komt het voor dat een zaak mondeling wordt behandeld. Mondelinge onderzoeken worden op doordeweekse avonden gepland en nemen gemiddeld 3 uur in beslag. Twee keer per seizoen vindt er een regiovergadering plaats met de commissie van beroep van het steunpunt. Van de leden van de commissie van beroep wordt verwacht dat zij daarbij aanwezig zijn.

Informatie en contact

Interesse in de functie van lid van de commissie van beroep? Reageer dan uiterlijk 31 maart 2021 door middel van het toesturen van een motivatie en CV naar Nikita Theteroglou, via nikita.theteroglou@knvb.nl.

Ook voor vragen over deze functie kun je haar bereiken via nikita.theteroglou@knvb.nl, of via 06-51543729.

Reageer op deze vacature

Niet alle verplichte velden zijn correct ingevuld.
*
*
*
*
Alleen Word en PDF bestanden toegestaan.