03-05-2021

Voorzitter tuchtcommissie

Voorzitter tuchtcommissie

De KNVB zoekt een Voorzitter tuchtcommissie voor de regio Noord Oost

Algemeen

De tuchtcommissie is één van de tuchtrechtelijke organen van de sectie amateurvoetbal en behoort tot de rechtsprekende macht van de KNVB. De tuchtrechtelijke organen zijn onafhankelijke organen van de KNVB.

Samenstelling en (relatieve) bevoegdheid

Het amateurvoetbal wordt georganiseerd vanuit drie steunpunten, te weten Eindhoven (regio Zuid), Zwolle (regio Noord/Oost) en Zeist (regio West). Elk steunpunt heeft een regionale tuchtcommissie bestaande uit een voorzitter en leden. Regionaal worden de tuchtzaken uit de competities behandeld die vanuit die regio worden georganiseerd.

De landelijke tuchtcommissie behandelt tuchtzaken uit de landelijk ingedeelde competities als vermeld in artikel 6, lid 2 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. De landelijk voorzitter van de tuchtcommissie vormt samen met de voorzitters uit de regio’s de landelijke tuchtcommissie.

De leden van de tuchtcommissie worden vanuit de arbeidsorganisatie ondersteund door de medewerkers van de afdeling tuchtcommissie. Iedere regionale tuchtcommissie heeft een secretaris. De secretaris is samen met de landelijk medewerker van de tuchtcommissie de contactpersoon van de regionale voorzitter als het gaat om tuchtrechtelijk inhoudelijke vraagstukken en beleidsmatige aangelegenheden.

Taken en bevoegdheden

 • De regionale voorzitter van de tuchtcommissie:
 • Bevordert de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak;
 • Doet aanbevelingen ter bevordering van een goede en uniforme tuchtrechtspraak;
 • Coördineert de werkzaamheden van de tuchtcommissie en houdt toezicht op het functioneren van de leden van de regionale tuchtcommissie;
 • Voert evaluatiegesprekken met de leden van de tuchtcommissie;
 • Houdt toezicht op de juiste toepassing van de gemandateerde bevoegdheden door de arbeidsorganisatie;
 • Behandelt tuchtzaken zowel binnen de regio volgens een vooraf opgesteld rooster als zaken van de landelijke tuchtcommissie;
 • Neemt actief deel aan de overlegvergadering, onder leiding van de landelijke voorzitter van de tuchtcommissie, samen met de voorzitters van de andere regio’s.

De landelijke tuchtcommissie, onder leiding van de landelijke voorzitter;

 • Stelt de landelijk geldende voorschriften voor het functioneren van de commissies bij de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van tuchtzaken vast, voor zover dit niet in een voor de tuchtrechtspraak van belang zijnde reglement is vastgelegd;
 • Adviseert tot wijziging van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, hierna ‘RTA’, of van anderen voor de tuchtrechtspraak van belang zijnde reglementen;
 • Behandelt landelijke tuchtzaken.

Functie-eisen/wensen:

 • In het bezit van de titel meester in de rechten of Master of Laws;
 • Beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 • Geen onverenigbare functie(s) binnen de KNVB als bedoeld in artikel 37 van de Statuten en artikel 6 lid 2 RTA;
 • Aantoonbare affiniteit met de voetbalsport;
 • Voldoende beschikbaarheid (zie indicatie tijdsinvestering hieronder);
 • Goede bereikbaarheid, telefonisch en per e-mail;
 • In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer.

Indicatie tijdsinvestering

De voorzitter van de regionale tuchtcommissie is gedurende de week telefonisch, per e-mail en via MS Teams beschikbaar voor overleg met de secretaris van de tuchtcommissie en de landelijk medewerker van de tuchtcommissie.

Gemiddeld behandelen de regionale tuchtcommissies 635 zaken per seizoen. Hierin zijn de zaken die onder mandaat door de arbeidsorganisatie kunnen worden afgedaan inbegrepen. De zaken worden in principe schriftelijk behandeld met een gemiddelde tijdsinvestering van 3 uur per zaak. Mondelinge onderzoeken worden in de avonduren gepland.

Gemiddeld drie keer per seizoen vindt onder leiding van de voorzitter van de tuchtcommissie een regionale vergadering plaats. Daarnaast overleggen de voorzitters van de tuchtcommissies uit de regio’s, onde 
leiding van de landelijke voorzitter van de tuchtcommissie in een overlegvergadering gemiddeld drie keer per seizoen.

Benoeming

Een lid van de tuchtcommissie wordt op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of door ten minste vijf onder een steunpunt ressorterende leden of door ten minste vijf stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal voor de duur van 3 jaar gekozen. Dit gebeurt door de stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal. De totale zittingstermijn voor een voorzitter van de tuchtcommissie bedraagt maximaal 12 jaar. De voorzitter van de tuchtcommissie wordt in functie benoemd. De leden van de tuchtcommissie kiezen een plaatsvervangende voorzitter aan wie de bevoegdheden van de voorzitter bij afwezigheid toekomen.

Solliciteren?

Interesse in de functie van voorzitter van de tuchtcommissie regio Noord Oost? Reageer dan uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 door je motivatie en CV te sturen naar Marianne Verhoeven, via marianne.verhoeven@knvb.nl.

Ook voor vragen over de functie kun je bij Marianne terecht.

Reageer op deze vacature

Niet alle verplichte velden zijn correct ingevuld.
*
*
*
*
Alleen Word en PDF bestanden toegestaan.