• Goedkeuring Belastingdienst voor sportspecifieke modelovereenkomsten

  20-10-2016

  De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten.

  In: Juridisch
 • Overbruggingsregeling kleine werkgevers

  28-09-2016

  De kantonrechter Eindhoven heeft geoordeeld dat in beginsel het gemiddelde van het nettoresultaat van de drie voorafgaande boekjaren van belang is om te bepalen of de werkgever voldoet aan de gestelde voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Ove...

  In: Juridisch
 • Wijzigingen Verzamelwet SZW 2017

  15-09-2016

  Onlangs is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 gepubliceerd. Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW.

  In: Juridisch
 • Hof staat slapend dienstverband toe

  06-09-2016

  Om geen transitievergoeding te hoeven betalen, besluiten meerdere werkgevers om het dienstverband in stand te houden en zo een slapend dienstverband te laten ontstaan.

  In: Juridisch
 • Veranderingen WGA

  05-09-2016

  Er vinden per 1 januari 2017 veranderingen plaats in de doorbelasting van WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten)-lasten aan werkgevers die grote financiële gevolgen kunnen hebben.

  In: Juridisch