• Is een arbeidsmarkttoeslag pensioengevend?

  23-01-2017

  Een arbeidsmarkttoeslag kan als extra beloning worden ingezet bij het werven of behouden van medewerkers wanneer sprake is van arbeidskrapte. De vraag is of de arbeidsmarkttoeslag pensioengevend is.

  In: Pensioen
 • Ouderschapsverlof en vrijwillige voortzetting pensioen PFZW

  23-01-2017

  In de CAO Sport is geregeld dat de pensioenopbouw door ouderschapsverlof niet nadelig beïnvloed zal worden. In de praktijk wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt, maar afgelopen jaar is gebleken dat dit niet altijd correct gebeurt.

  In: Pensioen
 • Pensioenpremie bij 'vrijwillige voortzetting' wijzigt

  29-12-2016

  Heb je als sportwerkgever (oud-)medewerkers die hun pensioenopbouw voortzetten met gebruik van ‘vrijwillige voortzetting’ en betaal je hier (deels) aan mee? Houd er dan rekening mee dat de premie voor 2017 wijzigt.

  In: Pensioen
 • Besluit premie en indexering pensioen 2017

  02-12-2016

  Aan het einde van ieder jaar neemt het bestuur van PFZW een besluit over de hoogte van de pensioenpremie en of de pensioenen wel of niet worden geïndexeerd in het nieuwe jaar.

  In: Pensioen
 • Webinar: pensioen in beweging

  07-10-2016

  Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers. ‘De langste vakantie van hun leven’ waar desondanks maar weinig bij wordt stilgestaan.

  In: Pensioen