Branche

Deze rubriek geeft inzicht in informatie en cijfers die voor de gehele sportbranche interessant zijn. Te denken valt aan de arbeidsmarktmonitor, sportkaders, nieuwe ontwikkelingen,  afspraken en algemene wet- en regelgeving.

 • Wet arbeidsmarkt in balans

  13-11-2018

  Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer zal de wet behandelen die op 1 januari 2020 in werking moet treden.

  In: Juridisch
 • Minimumloon stijgt, en tijd-voor-tijd alleen nog mogelijk bij cao

  09-11-2018

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2019. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf dan alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

 • Reparatie derde jaar WW met ingang van 1 januari 2019

  06-11-2018

  Wij willen je bij deze informeren over de huidige stand van zaken rondom de reparatie van het derde jaar WW, hetgeen per 1 januari 2019 van toepassing dient te zijn.

  In: CAO
 • Inzien e-mailaccount van ex-werknemer

  31-10-2018

  Een werknemer die uit dienst treedt, kan op zijn zakelijke mailadres wellicht nog berichten ontvangen die voor werkgevers relevant zijn. Wat is met het oog op de AVG echter toegestaan?

  In: Juridisch
 • Download de cao-app en denk mee!

  30-10-2018

  Al bijna duizend sportcollega's gingen u voor en installeerden de cao-app ‘Werken in de Sport’. De app heeft als doel om heldere en juiste informatie te verstrekken aan iedereen die te maken heeft met de CAO Sport.

  In: CAO