Branche

Deze rubriek geeft inzicht in informatie en cijfers die voor de gehele sportbranche interessant zijn. Te denken valt aan de arbeidsmarktmonitor, sportkaders, nieuwe ontwikkelingen,  afspraken en algemene wet- en regelgeving.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  26-03-2020

  De regeling werktijdverkorting is op 17 maart ingetrokken en tegelijkertijd wordt gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 • Verruiming partnerverlof

  09-03-2020

  Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen.

 • WAB: wat is veranderd per 1 januari 2020?

  09-01-2020

  Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers.

  In: Juridisch
 • Hoe zit het met de eindejaarsuitkering?

  16-12-2019

  Naast het salaris en vakantie geld is er in de CAO Sport ook een eindejaarsuitkering (EJU) afgesproken voor alle werknemers die vallen onder de cao. Hoe zit het nu ook alweer met de eindejaarsuitkering?

  In: CAO
 • Pensioenpremie 2020

  09-12-2019

  Het bestuur van het PFZW, het pensioenfonds voor de georganiseerde sport, heeft de premie voor 2020 bekend gemaakt. De pensioenpremie voor 2020 blijft zoals het er nu voorstaat gelijk, namelijk 23,5% met een opbouwpercentage wat 1,75% bedraagt.

  In: Pensioen