Branche

Deze rubriek geeft inzicht in informatie en cijfers die voor de gehele sportbranche interessant zijn. Te denken valt aan de arbeidsmarktmonitor, sportkaders, nieuwe ontwikkelingen,  afspraken en algemene wet- en regelgeving.

 • Extra afspraken over noodpakket banen en economie

  28-05-2020

  Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen.

 • Minder jonge vrijwilligers

  27-05-2020

  Uit de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS, welke is gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn, blijkt dat 1 op de 5 jonge vrijwilligers actief is binnen de sport.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  26-03-2020

  De regeling werktijdverkorting is op 17 maart ingetrokken en tegelijkertijd wordt gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 • Verruiming partnerverlof

  09-03-2020

  Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen.

 • WAB: wat is veranderd per 1 januari 2020?

  09-01-2020

  Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers.

  In: Juridisch