Duurzame inzet

Sport levert haar bijdragen aan meer sport en duurzame inzetbaarheid in Nederland, maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Werknemers dragen zelf een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van hun duurzame inzetbaarheid. Werkgevers hebben daarin een faciliterende en ondersteunende rol. Loopbaan, ontwikkeling mobiliteit en vitaliteit zijn daarin kernbegrippen.