08-06-2018

Penningmeester

Penningmeester

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt per direct een nieuwe penningmeester van het bestuur.

Vacature penningmeester bestuur NeFUB

De penningmeester vormt samen met de voorzitter (vacant) en secretaris het dagelijks bestuur. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, maximaal 4 met allen een eigen portfolio. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor drie jaar.

De Nederlandse Floorball en Unihockeybond is met ongeveer 1200 leden een van de kleinere sportbonden in Nederland. De bond wil floorball ontwikkelen en vertegenwoordigen als volwaardige sport, floorball stimuleren als breedtesport en topsport en de sport internationaal positioneren. De NeFUB draagt passie voor floorball uit, handelt transparant en is toegankelijk voor alle leden en stakeholders. De bond wil een professionele en financieel gezonde sportbond zijn die meerwaarde biedt aan haar leden, door de sport te ondersteunen en te faciliteren en door een platform te zijn voor floorballkennis, -kunde en -beoefening.

Taken

Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren. De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgd door onze bureaumedewerkster, die daarbij jouw review en ondersteuning nodig heeft. Als penningmeester accordeer jij de declaraties en facturen, waarna je de betaling verzorgt. Je werkt samen met de vrijwilligerscommissies om wensen
rondom algehele financiële ontwikkelingen in de Algemene Ledenvergaderingen te introduceren en ter stemming te brengen.

Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur en leg je hierover verantwoording af. In overleg met het bestuur neem je financiële beslissingen
en reken je de financiële kant van te nemen besluiten door. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiële informatie over een periode van zeven jaar. De financiële administratie wordt gearchiveerd op het kantoor van de NeFUB. De penningmeester verzorgt tevens de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de ALV. Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de jaarrekening en leg je deze voor aan de ALV. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie de gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren.

Jouw CV

  • Minimaal 3 jaar ervaring in een financiële (bestuurs)rol
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • Affiniteit met sport en/of floorball in het bijzonder is een pré

Tijdsinvestering

De functie van penningmeester van de NeFUB neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag.

Interesse?

Stuur je motivatie naar NeFUB secretaris Dorothee Kruijs-Vogelesang via onderstaand sollicitatieformulier. Voor vragen kan je contact opnemen met Dorothee Kruijs-Vogelesang
via telefoonnummer 06-23849133 of secretariaat@nefub.nl.
De penningmeester wordt geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer jouw aanmelding leidt tot installatie in het bestuur, zal dit in de eerstvolgende ALV ter stemming
worden gebracht.

Reageer op deze vacature

Niet alle verplichte velden zijn correct ingevuld.
*
*
*
*
Alleen Word en PDF bestanden toegestaan.