13-01-2021

Directeur

Directeur

Het CTO Metropool zoekt een directeur

ORGANISATIE | CENTRUM VOOR TOPSPORT EN ONDERWIJS (CTO) METROPOOL

In Nederland zijn vijf door NOC*NSF geaccrediteerde TeamNL centra. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Metropool is daar één van. Het is in 2017 opgericht om Den Haag, Dordrecht en Rotterdam te verbinden in hun topsportambities, waardoor er een sterk aan topsport verbonden Metropool ontstaat. Het CTO Metropool is een brede samenwerking in de vorm van een stichting. De directeur geeft leiding aan een kleine en flexibele werkorganisatie en is de spil in een groot netwerk.

CTO Metropool faciliteert alle topsport en talenten die bij TeamNL horen die gekoppeld zijn aan Den Haag, Dordrecht en Rotterdam. Dit zijn in Den Haag beachvolleybal, zeilen, skateboarden en langebaanschaatsen, in Dordrecht shorttrack en in Rotterdam start in september 2021 het programma turnen heren. En het CTO Metropool heeft de ambitie om nieuwe topsportprogramma’s toe te voegen in de nabije toekomst.
Een prachtige en dynamische organisatie waar je zorgt voor optimale omstandigheden voor de sporters. En dat doe je niet alleen, maar samen met de topsportorganisaties, de wethouders en ambtenaren van de betrokken steden, met de provincie, met sportbonden en NOC*NSF, met commerciële partijen en onderwijsinstellingen.

Bezoek de website

FUNCTIE | DIRECTEUR

De directeur heeft de dagelijkse leiding van het CTO Metropool en is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en resultaten van het CTO Metropool. Hij of zij rapporteert aan het bestuur. Het voorgenomen besluit is de structuur te wijzigen en te gaan werken met een Directeur -Bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur die wij nu zoeken groeit mee naar deze positie.
We zoeken een man of vrouw die begrijpt wat nodig is om een topsportorganisatie te zijn en te blijven. Elke dag weer de optimale omstandigheden bieden aan de sport. We zoeken iemand met aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan, en sturen van een (netwerk) organisatie. Iemand met een groot netwerk in de (top)sport en bedrijfsleven, in de Metropool én het land. Een verbinder pur sang, die de belangen van topsport en de participerende gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, en eventueel ook nieuwe gemeenten kan behartigen én bij elkaar brengt. Iemand die ervaring heeft met politiek-bestuurlijke context en de brug slaat tussen democratische besluitvorming en de praktijk van de topsport. Hij/zij brengt het CTO Metropool verder tot een relevante organisatie met meerwaarde voor de (top)sport in de Metropoolregio.

PROFIEL | SNAPT EN KENT HET NATIONALE EN INTERNATIONALE SPORTLANDSCHAP

De eerste maanden zijn gericht op de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokyo en er moet een start gemaakt worden met de programma’s gericht op de komende Olympische cyclus. Dit doe je in nauwe samenwerking met de programmamanagers. Daarnaast richt je je op programma overstijgende taken en de omzetting van CTO Metropool naar TeamNL centrum Metropool. En je richt je op visie en beleid voor de komende jaren, een vierjarig meerjarenplan en deelplannen en begrotingen. Na de zomer start de wijziging van het governance model voor het CTO Metropool.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het faciliteren van de topsport- en opleidingsprogramma’s van het CTO Metropool, in nauwe samenwerking met de betrokken sportbonden, door het creëren van een optimale dagelijkse trainingssetting voor topsporters en talenten en bewaken van de topsportcultuur.
 • Ontwikkelen van de beleidsvisie op (top)sport in de Metropool in nauwe samenwerking met de drie steden.
 • Opstellen en uitvoeren van het vierjarenplan CTO Metropool, in samenwerking met de drie steden.
 • Organiseren van en leiding geven aan een klein aantal CTO medewerkers en experts in een gedeeltelijke netwerkstructuur.
 • Opstellen en bewaken van investeringsplan, jaarplan en begroting.
 • Opstellen en uitvoeren van contracten met de gemeenten voor de werkzaamheden van CTO Metropool.
 • Verbinden met de instroomprogramma’s die voortvloeien uit het gezamenlijke topsportbeleidsplan.
 • Verbinden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek aan de topsport- en opleidingsprogramma’s van sportbonden.
 • Werken aan een maximale en zo breed mogelijke funding voor het CTO.
 • Zorg dragen voor de verbinding met en tussen de betrokken gemeenten en/of provincies, onderwijspartijen, sportbonden en NOC*NSF/ TeamNL.
 • Zorgen voor continue innovatie met onderwijs- en andere partijen.
 • Uitvoeren van een effectief (regionaal) alliantiemanagement, onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders.
 • Organiseren en borgen van de informatievoorziening aan en van sportbonden, NOC*NSF en de betrokken steden.
 • Actieve bijdrage leveren aan het landelijke TeamNL centra netwerk.

De ideale Directeur voor CTO Metropool…

 • Is een verbinder, die door samenwerken resultaten weet te boeken.
 • Is sterk in communicatie en gevoel heeft voor marketing.
 • Iemand met autonomie, verantwoordelijkheidsgevoel en commitment.
 • Heeft wortels in de (top)sport, met kennis van topsportprogramma’s (de sporttechnische verantwoordelijkheid ligt bij de sportbond).
 • Is een stevige en serieuze gesprekspartner voor gemeenten, topsportorganisaties en overige stakeholders.
 • Snapt en kent het nationale en internationale sportlandschap.
 • Heeft affiniteit met en kennis van politiek – bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ervaring met gemeenten.
 • Heeft relaties en werkt zich snel in, in de (lokale) zorg-, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de metropoolregio.
 • Is iemand met minimaal HBO+ werk- en denkniveau.
 • Is minimaal tien jaar werkzaam in leidinggevende rollen, heeft ervaring in de sport en een topsport verleden is uiteraard een pre.

AANBOD | DYNAMISCHE OMGEVING WAAR PRESTEREN EN FACILITEREN CENTRAAL STAAT

Een uitdagende functie in een dynamische omgeving waar presteren en faciliteren centraal staat, waar gebouwd kan worden aan een groeiende en sterke organisatie, in een complex stakeholderveld. De functie is voor 32 uur en valt, afhankelijk van de ervaring, in salarisschaal 12 of 13 van de cao-sport. 

PROCEDURE | GESPREKKEN IN FEBRUARI 2021

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gespreksrondes en een afrondend gesprek.

GEÏNTERESSEERD | BEN JIJ DE DIRECTEUR DIE CTO METROPOOL ZOEKT?

Ben je overtuigd dat je met jouw ervaring en kennis het CTO Metropool verder kunt helpen en zo een bijdrage levert aan de topsport in de Metropool en in Nederland? We ontvangen graag je reactie. Reageer snel door hier je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op zondag 31 januari 2021. Je kunt altijd bellen over de inhoud en de procedure met Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismaking bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op: bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!