• Voortgang WWZ: vaker vast contract

  01-08-2018

  Het aantal werknemers met een vast contract is voor het eerst sinds 2009 sneller toegenomen dan het aantal werknemers met een flexibel contract. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de duur van de ketenbepaling in 2020 weer wordt verlengd.

 • Present voorziening stopt per 1 augustus

  31-07-2018

  De WOS en Zilveren Kruis zijn overeengekomen het product Present met ingang van 1 augustus a.s. stop te zetten. Met Present kunnen WOS-leden korting en advies ontvangen bij het opstellen van gezondheidsbeleid, het inzetten van zorgoplossingen en inte...

 • Toezichtsplan Arbeidsrelaties: Belastingdienst gaat in gesprek

  25-07-2018

  De Belastingdienst gaat dit jaar minstens 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Zo geeft de fiscus invulling aan de uitgebreidere handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie...

 • Knelpunten sectorindeling per direct aangepakt

  18-07-2018

  Vooruitlopend op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft minister Koolmees van SZW een drietal maatregelen aangekondigd om versneld knelpunten aan te pakken die de Belastingdienst ervaart bij de uitvoering van de sectorindeling.

 • Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding naar Senaat

  13-07-2018

  De Tweede Kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het zomerreces ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald.

  In: Juridisch