28-02-2017

Bewogen Leiderschap in de Sport

De sport is een sector met ambities en mooie opgaven. Breed sportaanbod, aansluitend bij trends en behoeften van sporters, mensen in beweging krijgen en houden, zorgen voor verbinding in de maatschappij, aangaan van andere en nieuwe samenwerkingen, topsport, prestaties verbeteren, de nieuwste technieken toepassen, topevenementen organiseren, ….

Stuk voor stuk uitdagende opgaven! Het doet een fors beroep op de kunde en vooral kunst van het leiderschap in de sport. Daarom is verdieping en versterking van het leiderschap in de sport onmisbaar om tot duurzame vernieuwing en ontwikkeling te komen.

Voor wie?

 • Ben jij bewust onderweg in jouw leiderschapsloopbaan en –ontwikkeling?
 • Wil jij een betekenisvolle persoonlijke en leiderschapsbijdrage leveren aan de unieke sportinfrastructuur, je inzetten voor een leven lang sporten, de versterking van de maatschappelijke en verbindende rol van sport?;
 • Ben je werkzaam in de brede sportomgeving (bij een sportbond, foundation, brancheorganisatie, gemeente, lokale/provinciale sportorganisatie, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, … )?
 • Ben je veranderbereid, veranderbewust en ‘jong van geest’?;
 • Wil jij je eigen leiderschapsrol en –kwaliteiten onder de loep nemen, tot nieuwe inzichten komen en jezelf verder ontwikkelen?

Schrijf je dan in voor de leergang Bewogen leiderschap in de sport.

Doel

Verruimen en verdiepen van jouw blikveld, bewustzijn, kennis en leiderschapskwaliteiten. Het versterken van het onderlinge netwerk van sleutelfiguren in de sport om de ambities en verandering in de sport te helpen realiseren. Groei en een doorbraak realiseren in jouw leiderschapsontwikkeling en die van je collega-deelnemers. Dat is het doel van de leergang.

Leerconcept

In een vitale leeromgeving leiderschaps- en managementthema’s theoretisch verdiepen, met een evenwichtige mix tussen “inspiratie” en “ervaren”, met betekenisvolle ontmoetingen en aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkelopgaven en leerdoelen.
Uitgangspunt voor het leren en samenwerken in de leergang is:

 • ken de wereld en je omgeving, ken je vak en ken jezelf!;
 • werkenderwijs leren, lerenderwijs werken;
 • een ontdekkingsreis met tal van onderzoeksvragen: wat zijn de cruciale ontwikkelingen en opgaven in de sport, wie ben je zelf, welke leiderschapsreflexen zie je in je omgeving, hoe wil je jouw leiderschap bewust verder ontwikkelen, wat merken anderen daarvan?;
 • theoretische leiderschapsinzichten in samenhang met ervaringsgerichte persoonlijkheids- en leiderschapsvaardigheden;
 • inzichten opdoen, reflecteren en doorleven;
 • verbinden van ratio, gevoel, zingeving en doen;
 • leren van klassieke invalshoeken en betekenis geven naar de toekomst;
 • opbouw vanuit de leiderschapselementen: inspireren, leiden en managen;
 • er wordt samengewerkt en geleerd vanuit een met elkaar gedeelde ‘spelopvatting’.

Programma

Het programma is een combinatie van 6 inhoudelijke modules van elk 1,5 dag, tussentijdse intervisiesessies in kleinere groepen en een slotdag.

Opbouw en duur van de leergang

De derde editie loopt op dit moment en wordt afgesloten in juni 2018.

De werving voor de vierde editie start na de zomer 2018. De vierde editie van de leergang is beoogd te starten begin 2019 en heeft wederom een doorlooptijd van een jaar. Het programma bestaat uit meerdaagse bijeenkomsten die op bijzondere en inspirerende locaties worden georganiseerd. De data van de 4e editie worden na de zomer 2018 bekendgemaakt.

Ervaring van deelnemers van de 1e en 2e leergang

“Het is zo een heel mooie complete leergang. Wat persoonlijke favorieten in willekeurige volgorde: de paarden, feedback opdracht slotdag, de Mossel als locatie, starten met sleutelverhalen waardoor meteen een innige band, Rick en zijn presence, Pauline Assink, ruimte voor trage inzichten, Max Wildschut macht en gezag en natuurlijk Thirza en haar yoga. De twee dagen incl. overnachting vormen een goede formule en de frequentie is ook goed” (Joost van Mierlo, (tijdens 1e leergang) hoofd Marketing & Sport Nederlandse Ski Vereniging)

“De leergang is een mooie manier om regelmatig stil te staan bij je eigen functioneren en ontwikkelingen, om betekenisvolle gesprekken met leuke en inspirerende mensen in de sport te hebben en om te snuffelen aan allerlei verschillende inzichten rondom leiderschap.”
(Sanne Scholten, voormalig adviseur strategie en beleid bij Rotterdam Sport Support, nu directeur-bestuurder LKCA).

“Nieuwe dierbare en waardevolle relaties, inzichten over mezelf in de relatie naar anderen en vertrouwen om daar ook anders in te opereren, nieuwe kennis en inzichten en triggers om me daar nog verder in te verdiepen. (Pieter Clausing, manager Sportparticipatie KNSchaatsB).

Begeleiding en docenten

De moderator van het programma draagt samen met de leergangcoördinator zorg voor een optimale leeromgeving, inzet van begeleiders leidend op hun vakgebied voor de verschillende thema’s en begeleiding van de deelnemers.

Kosten

Is jouw organisatie lid van Werkgevers in de Sport (WOS) en/of NOC*NSF, dan betaal je € 2.995,- exclusief btw, verblijfs- en overnachtingskosten. Indien jouw organisatie geen lid is betaal je € 3.495,- exclusief btw, verblijfs- en overnachtingskosten.
Verblijfs- en overnachtingskosten worden afzonderlijk gefactureerd op basis van nacalculatie.

Aanmelden en meer informatie

Per leergang worden maximaal 2 personen van dezelfde organisatie toegelaten. Bij je aanmelding je CV met toelichtende motivatie (zie inschrijfformulier) toevoegen. Op basis van de voorselectie en het intakegesprek kan de organisatie besluiten je te adviseren een ander traject in te gaan. Dit besluit zal onderbouwd naar jou en je organisatie worden teruggekoppeld.

Heb je interesse om deel te nemen of heb je vragen, neem dan even contact met ons op! Jolina Broesder (jolina.broesder@nocnsf.nl) of Annelies Tromp (annelies.tromp@nocnsf.nl) .

De Leergang Bewogen leiderschap in de sport is onderdeel van Werken in de Sport (de HR-samenwerking van sportbonden, NOC*NSF en Werkgevers in de Sport (WOS)). NOC*NSF organiseert de leergang in samenwerking Dirk van Raalte, Koersmotivator. De 3e leergang is mede mogelijk gemaakt door Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sport.