• SportAssist

    27-03-2014

    Via SportAssist kan een specifieke vraag vanuit een sportbond of NOC*NSF voor een project, interim-management of adviesrol tijdelijk worden ingevuld door een medewerker uit het veld.